Over onze organisatie

Stichting Nederland Wordt Beter richt zich op een toekomst zonder racisme en uitsluiting. Zij is van mening dat dit alleen bereikt kan worden door het erkennen van de invloed die het koloniale en slavernijverleden heeft op de huidige samenleving, en de invloed die dat nog steeds heeft op alle Nederlanders. De stichting zet zich in voor meer kennis over de gevolgen van het koloniale en slavernijverleden van Nederland.

De organisatie Nederland Wordt Beter bestaat uit een collectief van ouders, dichters, kunstenaars, leerkrachten, studenten, academici, bloggers, filmmakers en historici. Zij leveren vrijwillig een bijdrage aan een beter Nederland.

Stichting Nederland Wordt Beter streeft ernaar om zichzelf in 2025 op te heffen. Wij gaan er vanuit dat de volgende doelstellingen voordien behaald zijn.

Doelstellingen

Educatie over het koloniale- en slavernijverleden
Educatie is de sleutel om maatschappelijke cohesie te bevorderen. De samenstelling van de Nederlandse samenleving is definitief veranderd door het Nederlandse slavernij- en koloniale verleden. Door het beperkt of niet behandelen van (de achtergronden die hebben geleid tot) de slavernij en de koloniale overheersing in het onderwijs op lagere en middelbare scholen ontstaat er gebrek aan kennis en empathie in de samenleving. Daarom stelt Stichting NLWB zich tot doel onderwijs over het koloniale en slavernijverleden een vast onderdeel te maken in het curriculum van Nederlandse scholen.

Een inclusief Sinterklaasfeest zonder racistisch stereotype
Wij geloven dat in onze huidige samenleving, in de 21ste eeuw, het tijd is om afscheid te nemen van de racistische stereotypering in de vorm van Zwarte Piet en Sinterklaas een vrolijk feest te maken voor iedereen, niet slechts de meerderheid. We zijn vastberaden om van ‘Zwarte Piet’ gewoon ‘Piet’ te maken, een figuur zonder raciale bijsmaak en stereotypering, en onze kinderen een traditie mee te geven die de tand des tijds kan doorstaan. Tot aan de 19de eeuw werd Sinterklaas eeuwenlang gevierd zonder Zwarte Piet, dus we weten dat dit mogelijk is.

Stichting NLWB heeft tot doel het Sinterklaasfeest een inclusief feest te maken voor alle bewoners van Nederland. Dit doel wordt nagestreefd door bewustwording te creëren over de figuur van Zwarte Piet en zijn rol in het Sinterklaasfeest – uiteindelijk streven is het aanpassen van deze figuur.

Een Nationale Herdenking Koloniaal en Slavernijverleden
Stichting NLWB zet zich in om de activiteiten rondom herdenking en viering van het slavernijverleden op een respectvolle en gepaste manier ieder jaar voor de samenleving tot stand te brengen met respect voor de nazaten. Hierbij staan saamhorigheid en eenheid centraal. Uitgangspunt daarbij is het creëren van een duidelijk onderscheid tussen enerzijds de herdenking van het slavernijverleden en anderzijds de viering van de afschaffing van de slavernij. De stichting heeft als doel om in de nabije toekomst een nationale herdenking te realiseren met betrokken organisaties en de Nederlandse overheid. De stichting ziet zichzelf niet als een toekomstige organisator, maar als aanjager en zal bij totstandkoming van een nationale herdenking pleiten voor een onafhankelijk comité om de jaarlijkse invulling te verzorgen.