Workshops voor inclusief onderwijs

Amsterdam kent 169 nationaliteiten en vele religies en levensovertuigingen. Deze toenemende diversiteit wordt op gemengde scholen weerspiegeld in de samenstelling van schoolklassen. Op de basisschool komen kinderen in aanraking met leeftijdgenoten met een andere culturele achtergrond dan die van henzelf. Hier worden de fundamenten gelegd voor het samenleven: waar komen verschillen vandaan? En hoe ga je daar respectvol mee om?

Stichting Nederland Wordt Beter organiseert in 2017, samen met de Openbare Bibliotheek Amsterdam en andere partners, voor het eerst ‘Workshops voor Inclusief Onderwijs’. Tijdens de workshops krijgen Amsterdamse leerkrachten tools aangeboden om op een bewuste manier om te gaan met diversiteit in de klas. De volgende onderwerpen komen aan bod: mediawijsheid, diversiteit in kinderboeken en een inclusief Sinterklaasfeest. De workshops sluiten op praktische wijze aan op de alledaagse uitdagingen van het basisonderwijs.

In het verlengde van de conferentie is het mogelijk voor scholen om workshops of gastlessen aan te vragen.