Organisatie

Home / Organisatie

Stichting Nederland Wordt Beter

Stichting Nederland Wordt Beter streeft ernaar om zichzelf in 2025 op te heffen.

Stichting Nederland Wordt Beter richt zich op een toekomst zonder racisme en uitsluiting. Wij zijn van mening dat dit alleen bereikt kan worden door het erkennen van de invloed die het koloniale en slavernijverleden heeft op de huidige samenleving en op alle Nederlanders. De stichting zet zich in voor meer kennis over de gevolgen van het koloniale en slavernijverleden van Nederland.

De organisatie Nederland Wordt Beter bestaat uit een collectief van ouders, dichters, kunstenaars, leerkrachten, studenten, academici, bloggers, filmmakers en historici. Zij leveren vrijwillig een bijdrage aan een beter Nederland.

Stichting Nederland Wordt Beter streeft ernaar om zichzelf in 2025 op te heffen. Wij gaan ervan uit dat de volgende doelstellingen voordien behaald zijn.

Missie

Nederland Wordt Beter (NLWB) zet zich in voor het algemeen belang door middel van bewustwording rond en educatie over het Nederlandse koloniale- en slavernijverleden.

Wij streven daarbij naar drie doelen:

Educatie over het koloniale- en slavernijverleden

Educatie is de sleutel tot maatschappelijke cohesie. De samenstelling van de Nederlandse samenleving is definitief veranderd door het Nederlandse slavernij- en koloniale verleden. Door het beperkt of helemaal niet behandelen van de slavernij en de koloniale overheersing in het lagere en middelbare onderwijs, ontstaat er een gebrek aan kennis en empathie in de samenleving. Daarom stelt Stichting Nederland Wordt Beter zich tot doel onderwijs over het koloniale en slavernijverleden een vast onderdeel te maken in het curriculum van Nederlandse scholen.

Een inclusief Sinterklaasfeest zonder racistisch stereotype

Wij geloven dat het tijd is om afscheid te nemen van de racistische stereotypering die Zwarte Piet heet. Het is tijd dat het Sinterklaasfeest een vrolijk feest wordt voor iedereen. We zijn vastberaden om van ‘Zwarte Piet’ gewoon ‘Piet’ te maken, een figuur zonder raciale bijsmaak, en onze kinderen een traditie mee te geven die de tand des tijds kan doorstaan. Tot aan de 19de eeuw werd Sinterklaas eeuwenlang gevierd zonder Zwarte Piet, dus we weten dat dit mogelijk is.

Door bewustwording te creëren over de figuur van Zwarte Piet en zijn rol in het Sinterklaasfeest, bijvoorbeeld met de campagne Zwarte Piet is Racisme, willen we van het Sinterklaasfeest weer een inclusief feest maken, voor iedereen. Ons uiteindelijke streven is het aanpassen van de figuur Zwarte Piet.

Een Nationale Herdenking Slavernijverleden

Stichting Nederland Wordt Beter zet zich in om ieder jaar de herdenking en viering van het slavernijverleden op een respectvolle en gepaste manier tot stand te brengen met respect voor de nazaten. Hierbij staan saamhorigheid en eenheid centraal. Uitgangspunt daarbij is het creëren van een duidelijk onderscheid tussen enerzijds de herdenking van het slavernijverleden en anderzijds de viering van de afschaffing van de slavernij. De stichting heeft het doel om in de nabije toekomst een nationale herdenking te realiseren met betrokken organisaties en de Nederlandse overheid. De stichting ziet zichzelf niet als een toekomstige organisator, maar als aanjager en zal bij totstandkoming van een nationale herdenking pleiten voor een onafhankelijk comité om de jaarlijkse invulling te verzorgen.

Activiteiten

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken zijn er verschillende activiteiten waar Nederland Wordt Beter zich jaarlijks voor inzet: projecten 

  • De Dag van Empathie
  • Feest voor alle Kinderen
  • Zwarte Piet is Racisme-campagne & Kick Out Zwarte Piet
  • Sinterklaasintocht Amsterdam-Zuidoost
  • Wit Aan Zet
  • Gastlessen, Presentaties en Workshops
  • Lespakket: De geschiedenis van Sint en Zwarte Piet (2021)
  • Lespakket: Slavernij (2021) 
  • Lespakket Dag van Empathie (update 2021)

Het team

Bij deze activiteiten zijn er rond de 150 vrijwilligers betrokken. Eenderde zijn het hele jaar rond actief betrokken, en anderen bij specifieke projecten.

Ons bestuur bestaat uit: 

Jerry Afriyie (Voorzitter)

Roelof Jan Minneboo (Penningmeester)

Devika Partiman (Secretaris)

 

Beleid en Financiën

Als je meer wilt weten over het bestuur, de financiën en het beloningsbeleid van Nederland Wordt Beter, kan dat hier.