Diversiteit in de Klas (Workshops voor docenten en geïnteresseerden)

Amsterdam kent ruim 160 nationaliteiten en vele religies en levensovertuigingen. Deze toenemende diversiteit wordt op (gemengde) scholen weerspiegeld in de samenstelling van schoolklassen. Op de basisschool komen kinderen in aanraking met leeftijdgenoten met een andere culturele achtergrond dan die van henzelf. Hier worden de fundamenten gelegd voor het samenleven: waar komen verschillen vandaan? En hoe ga je daar respectvol mee om?

Stichting Nederland Wordt Beter en de OBA slaan de handen ineen om door middel van een congres en workshops op scholen docenten en andere geïnteresseerden tools te bieden om succesvol om te gaan met de diversiteit en inclusiviteit in schoolklassen en de opvoeding. De workshops hebben onder meer de volgende onderwerpen: moeilijke gesprekken en omgaan met het nieuws en actualiteiten in de klas, diversiteit in kinderboeken en een inclusief Sinterklaasfeest. De workshops sluiten aan op de alledaagse uitdagingen van de diverse samenleving en de leefwereld van Amsterdamse leerlingen, leerkrachten en opvoeders. De nadruk ligt op manieren waarop je praktisch en concreet omgaat met diversiteit in de klas. Ook de communicatie met en betrokkenheid van ouders/opvoeders komt aan bod.

Voor meer informatie kunt u HIER contact opnemen.