Feest voor alle kinderen

Steeds meer scholen ontwikkelen richtlijnen voor een inclusief Sinterklaasfeest. Toch weten veel scholen niet hoe ze het Sinterklaasfeest kunnen vormgeven, hebben ouders moeite met het onderwerp bespreekbaar maken en staan leraren onvoldoende geïnformeerd voor de klas. Om scholen hierbij te helpen, ontwikkelden wij een onderwijstool om dit belangrijke gesprek te voeren. Zodat er binnen de school een dialoog plaats kan vinden om het Sinterklaasfeest weer voor iedereen, groot en klein, een geweldig feest te maken!

Van januari tot en met december kunnen scholen een beroep op ons doen om langs te komen op school, om met de onderwijstool het onderwerp bespreekbaar te maken binnen het lerarenteam en de school. Tijdens dit bezoek komt onder andere het volgende aan bod:
– De geschiedenis van Sint Nicolaas en het Sinterklaasfeest,
– Informatie over de ontstaansgeschiedenis van en bezwaren tegen Zwarte Piet,
– Tools om deelnemers aan het gesprek constructief te betrekken bij de toekomst van het feest.

Wilt u het onderwerp bespreekbaar maken op uw school? Ga nu naar www.feestvoorallekinderen.nl en neem contact met ons op!