Onderwijspakket Nederlands Slavernijverleden

Een onderwijspakket over het slavernijverleden en de gevolgen voor de betrokken landen, de tot slaaf gemaakten en hun nazaten.

Stichting Nederland Wordt Beter zet zich in voor een toekomst zonder racisme en uitsluiting. Na een lespakket over de geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet, is het nu tijd om het Nederlandse slavernijverleden op de kaart te zetten. Educatie is wat ons betreft dé manier om historisch besef en daarmee onderling begrip te vergroten.

Voor het lespakket over Sinterklaas en Zwarte Piet verzorgen wij gastlessen op scholen door het hele land. Het viel ons hierbij op dat er in het Nederlandse onderwijs momenteel weinig aandacht is voor het slavernijverleden en de gevolgen hiervan op de huidige maatschappij. Naar aanleiding van gesprekken met docenten en leerlingen concluderen wij dat er behoefte is aan een manier om kinderen te onderwijzen over wat de slavernij inhield, wat de rol van Nederland erin was en welke gevolgen van de slavernij in Nederland nog steeds merkbaar zijn. Nederland Wordt Beter heeft daarom de taak op zich genomen een onderwijspakket over het Nederlandse slavernijverleden te ontwikkelen. Het streven is om het onderwijspakket in 2020 te lanceren.

Het onderwijspakket zal bijdragen aan bewustwording en begrip onder Nederlandse kinderen en jongeren. Het onderwijspakket is bedoeld voor leerlingen van de onderbouw van het middelbaar onderwijs. Daarnaast wordt een kleiner lespakket ontwikkeld voor de hogere klassen van het basisonderwijs. Het is daarbij van groot belang kinderen kritisch te laten nadenken over de beelden die op school en in de media tot hen komen over het koloniale verleden en ooit gekoloniseerde landen.

Wanneer kinderen en jongeren een helder en compleet beeld krijgen van het prekoloniaal, koloniaal en postkoloniaal verleden van Nederland en de landen die gekoloniseerd werden, zal voor hen makkelijker te verklaren zijn waarom hun klas, wijk, stad en het land waarin ze wonen zo is samengesteld als dat nu is. Het biedt kinderen houvast en draagt bij aan de vorming van hun identiteit, historisch besef en kritisch burgerschap.

Wilt u meer informatie over of bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijspakket? Neem dan contact met ons op.