Congres en workshops: ‘Diversiteit in de Klas’

Amsterdam kent 169 nationaliteiten en vele religies en levensovertuigingen. Deze toenemende diversiteit wordt op gemengde scholen weerspiegeld in de samenstelling van schoolklassen. Op de basisschool komen kinderen in aanraking met leeftijdgenoten met een andere culturele achtergrond dan die van henzelf. Hier worden de fundamenten gelegd voor het samenleven: waar komen verschillen vandaan? En hoe ga je daar respectvol mee om?

Stichting Nederland Wordt Beter en de OBA organiseren op woensdag 1 november van 14.00-19.00 in de centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam het congres Diversiteit in de Klas. Tijdens het congres krijgen Amsterdamse leerkrachten en ouders tools aangeboden om op een bewuste manier om te gaan met diversiteit en inclusiviteit in de klas en in de opvoeding. Er worden drie workshops aangeboden met de volgende onderwerpen: moeilijke gesprekken en omgaan met de actualiteit in de klas, diversiteit in kinderboeken en een inclusief Sinterklaasfeest. De workshops sluiten aan op de alledaagse uitdagingen van de diverse samenleving en de leefwereld van Amsterdamse leerlingen én leerkrachten. De nadruk zal liggen op hoe je praktisch en concreet omgaat met diversiteit in de klas. Ook de rol van de ouders/opvoeders komt aan bod. De middag wordt ingeleid door een inspirerende gastspreker en wordt afgesloten met een nabeschouwing.

In het verlengde van de conferentie is het mogelijk voor scholen om workshops of gastlessen aan te vragen.

Meer informatie vind je hier.