Kick Out Zwarte Piet (KOZP)

Kick Out Zwarte Piet (KOZP)

KOZP is een collectief van Zwarte Piet is Racisme-Campagne en Stop Blackface. Deze organisaties houden zich met verschillende activiteiten bezig, maar in de strijd tegen zwarte Piet heeft KOZP één doel: “KOZP eist zichtbare verandering van het racistische figuur Zwarte Piet. Zolang deze verandering op zich laat wachten, zullen wij de aandacht hiervoor blijven opeisen door middel van vreedzaam protest bij de landelijke Sinterklaasintocht.”

KOZP werd in 2014 geïnitieerd door: Zwarte Piet Is Racisme-Campagne (een initiatief van Stichting Nederland Wordt Beter), Stop Blackface en Zwarte Piet Niet.

Veelgestelde vragen

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) lanceerde op 16 november 2019 tijdens de Sinterklaasintochten haar nieuwe campagne ‘#2020ZwartePietVrij’. Door middel van deze campagne gaat KOZP zich het komende jaar structureel sterk maken voor racisme-vrije Sinterklaasvieringen in 2020 in Nederland. De campagne zal zich richten op alle partijen die zwarte piet in stand houden, ondanks alle bewijzen en wetenschappelijke onderbouwingen dat zwarte piet racistisch is en de steeds grotere vraag van mensen uit het hele land om een inclusief Sinterklaasfeest.

‘#2020ZwartePietVrij’ gaat zich nadrukkelijk richten op pro-zwarte piet burgemeesters, gemeenten, winkeliers, intochtcomités, antidiscriminatiebureaus en andere instituten die hun maatschappelijke en pedagogische verantwoordelijkheid om racisme uit te bannen naast zich neerleggen. Gedurende de campagne (november 2019 tot november 2020) zullen er verschillende acties plaatsvinden, zowel lokaal als nationaal.

Alle kinderen hebben recht op een omgeving waarin zij niet met racistische stereotype beelden, die hun zelfbeeld aantasten, worden geconfronteerd. Het zijn volwassenen die zwarte piet in stand houden. Onze demonstraties tijdens de Sinterklaasintocht zijn dan ook gericht op de aanwezige volwassenen, de intochtcomités, de gemeenten en de sponsoren van de intocht. Onze demonstraties tijdens de Sinterklaasintocht zorgen ervoor dat het Sinterklaasfeest een feest wordt voor álle Nederlandse kinderen.

Het recht om te demonstreren is een fundamenteel mensenrecht en een recht dat is vastgelegd in de Nederlandse Grondwet. Het meemaken van demonstraties door kinderen is ook van belang voor een gezonde maatschappelijke ontwikkeling. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van inzicht in de werking van de democratische samenleving en de rechten die burgers hebben en kunnen uitoefenen. De schade die kinderen oplopen tijdens een intocht met racistische stereotypering van zwarte mensen is vele malen groter dan wanneer kinderen hun grondrechten in de praktijk zien worden uitgeoefend.

Elk excuus en elke beschuldiging dat ‘de kinderen de dupe worden van ons protest’ is misplaatst en bedoeld om Zwarte Piet in stand te houden, zonder rekening te houden met de Nederlandse kinderen en volwassenen die elk jaar bewust gediscrimineerd worden. Kinderen worden de dupe van racisme. Zij worden niet de dupe van mensen die opkomen voor een racismevrije intocht.

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft nooit subsidies, geld of andere middelen voor haar activiteiten ontvangen van de Nederlandse overheid. Wij zijn een grassroots actiegroep, binnen de Zwarte Piet is Racisme-campagne, die onafhankelijk en geheel naar eigen inzicht en naar eigen vrijheid handeld. Alle kernleden van KOZP, coördinatoren en vrijwilligers zetten hun tijd en energie onbetaald in voor een racisme vrije samenleving.

De protesten en andere acties worden mogelijk gemaakt door donaties, financiële giften, crowdfunding en heel veel creativiteit. Met de verkregen donaties worden materiaalkosten, advocatenkosten, bijeenkomsten, trainingen, reiskosten en consumpties van vrijwilligers bekostigd.

KOZP verwelkomt financiële giften, zolang deze giften niet gedoneerd worden met als doel de koers (mede) te bepalen. De koers wordt bepaald door de kernleden, in overleg met de lokale coördinatoren.

Wij vragen iedereen om samen met ons de straat op te gaan, maar we snappen dat dit om verschillende redenen niet voor iedereen haalbaar is. Echter als je niet met ons de straat op kan, zijn er tal van initiatieven die je zelf kunt ondernemen. We zetten een aantal ideeën op een rij hoe je KOZP en de ‘Zwarte Piet is Racisme-campagne’ kunt ondersteunen:

 • Het allerbelangrijkste: Lees je in over waarom zwarte piet racistisch is via: De Geschiedenis van Sint & Piet.
 • Sluit je aan bij een van de lokale groepen van KOZP. HIER vind je een lijst van de steden en plaatsen. Mocht jouw gemeente niet in het rijtje voorkomen, willen wij jou verzoeken om contact met ons op te nemen, om samen met jou en anderen een lokale groep op te zetten. Samen staan wij sterk en zullen wij niet stoppen, totdat ook jouw gemeente zwartepiet-vrij is.
 • Ondersteun de campagne met jouw skills/beroep. Ben je een tekenaar, vertaler, beveiliger, onderzoeker, onderwijzer, fotograaf, cameraman, communicatie specialist, event organizer, fondsenwerver, social media moderator, ICT’er of heb je een andere (professionele) achtergrond waarmee je een bijdrage denkt te kunnen leveren, neem contact met ons op.
 • Ga in gesprek met familieleden, vrienden en collega’s over de schadelijke impact van zwarte piet. Heb je daar hulp bij nodig? Stuur ons een mailtje en we helpen je graag.
 • Weiger deelname aan een viering waar zwarte piet onderdeel van uitmaakt.
 • Ga met je kinderen naar intochten zonder zwarte piet en houdt ze thuis op 5 december wanneer zwarte piet onderdeel uitmaakt van de viering op school.
 • Boycot en / of dien een klacht in bij bedrijven die zwarte piet nog steeds gebruiken in hun bedrijf of reclame.
 • Gebruik sociale media om je stem te laten horen voor een Sinterklaasviering zonder racisme en schaamte.
 • Zorg voor een zwarte piet-vrije viering bij jouw op werk, sportvereniging, buurtcafé, winkelcentrum, op de school/ crèche / naschoolse opvang (van je kind) etc.
 • Schrijf een brief aan: de politieke partij waarop je hebt gestemd, jouw oude basisschool, jouw burgemeester, het intochtcomité van jouw stad/plaats.
 • Boycot winkels en sponsoren van sinterklaasintochten met zwarte pieten.
 • Like de Facebookpagina’s ‘Zwarte Piet is Racisme’, ‘Stop Blackface’ en onze Instagram account

We verwelkomen ALLE inspanningen, ideeën en strategieën die ons zullen helpen ons doel te bereiken en bijdragen aan de strijd tegen anti-zwart racisme. Elke actie die jij onderneemt, klein of groot, willen we graag weten. Informeer ons via kozwartepiet@gmail.com.

We verwelkomen ook suggesties, feedback of andere bijdragen.

Meedoen

Sluit je aan bij de beweging tegen racisme en Demonstreer mee voor een inclusief Sinterklaasfeest!

Protesteren tijdens de Sinterklaasintocht blijft een effectief middel om de dialoog en bewustwording voort te zetten. In de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en vele andere plekken zijn de intochten en op scholen al zwartepiet-vrij. Er zijn veel veranderingen op gang gebracht doordat mensen de straat op gingen om aandacht te vragen voor het zwarte piet-racisme, zodat jong en oud evenveel plezier aan het feest beleven en om racisme in de Nederlandse samenleving aan te kaarten. Deze verandering willen we voortzetten met jou!

Steeds meer mensen hebben de moed zich uit te spreken tegen racisme en geweld vanuit geradicaliseerde pro-pieters. Door middel van vreedzame protesten, zoals je de afgelopen jaren van ons gewend bent, zullen wij de komende jaren krachtig onze stem laten horen voor een inclusieve Sinterklaasviering en samenleving. De verandering is niet te stoppen, laten we de beweging voortzetten zodat alle intochten zwarte piet-vrij worden. Sta niet langer aan de zijlijn. Sta op met ons!

Meld je aan via: KOZwartePiet@gmail.com

Doneer

Om ons werk voort te zetten om mensen, de overheid en organisaties verantwoordelijk te houden voor hun bijdrage en in stand houden van racisme in Nederland, is jouw financiële steun uiterst belangrijk. Doe een financiële bijdrage via doneer ovv KOZP. Je kunt ook een bedrag direct overmaken naar:

Nederland Wordt Beter
Rekeningnummer: NL09 TRIO 0197 9666 91 (Triodos Bank)
Onder vermelding van: KOZP

Publicaties

Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en veiligheid.
Rapportage terrorismebestrijding waarin erkent word dat KOZP onterecht is genoemd als terroristische dreiging vind je hier.
Kick Out Zwarte Piet heeft Nederland en vooral Zwarte Piet in vijf jaar tijd veranderd. Het tegenprotest wordt grimmiger, maar de activisten weten: ‘Als wij één veertje teruggooien, is alles voor niets geweest.’
Je vindt meer KOZP in de media via deze link op onze site

Heb je zelf een vraag?

Laat het ons weten. Klik hier.